Handelsbetingelser

Her finder du handelsbetingelser for køb af tjenesteydelser hos Meaningful Solution.

Handelsbetingelser for køb af tjenesteydelser hos

Meaningful Solution
(Gældende fra 13. juni 2014) · Senest revideret 19. maj 2018

Generelle oplysninger

Meaningful Solution
Enkeltmandsvirksomhed,
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
Anden undervisning i.a.n.
CVR: 32995306
Carl Zahlmannvej 9
3400 Hillerød
mail@pianoa.dk
Tlf.: 26714521
Etableret i 2010

Betaling

Betaling på pianoa.dk sker med betalingskort via Stripe – der kan betales med internationale kreditkort, men ikke Dankort.

Ved Journey® sessioner sker betalingen enten forud eller på dagen for sessionen. Der er også mulighed for at købe klippekort til flere sessioner, som skal betales forud.

Fakturaen skal være betalt, før sessionen påbegyndes.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Meaningful Solution. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/e-mail med bekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Meaningful Solution. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail mail@pianoa.dk eller ved at ringe på telefon 26714521.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular (sidst i dokumentet) og sende den til os.

Kurser, workshops og arrangementer

Din tilmelding til kurser, workshops og arrangementer er gyldig, når du har betalt første rate (eller det fulde beløb). Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræver Meaningful Solution et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 14 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 14 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Meaningful Solution er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Meaningful Solution vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på tlf. 26714521 eller mail. I udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
evt. CVR-nummer
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere tjenesteydelsen til dig. Personoplysningerne registreres hos Meaningful Solution og slettes igen i henhold til gældende lov om persondata. Læs vores privatlivspolitik her.

Direktøren for Meaningful Solution, Pianoa Persson har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Meaningful Solution videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Meaningful Solution har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Meaningful Solution via e-mail.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Pianoa Persson på tlf. 26714521.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet

Standardfortrydelsesformular

Til Meaningful Solution
Carl Zahlmannsvej 9,
3400 Hillerød

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser:

Modtaget den
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato